Bedrijfsfeesten


We hebben diverse bedrijfs-alternatieven beschikbaar. Zoals u van ons gewend bent, zorgen we voor een gezellige sfeer. Ook is het weer mogelijk onze Snoeppieto-blaaskapel in te zetten voor een gegarandeerd spektakel!

  1. Onze theatershow op uw zelfgekozen locatie: u zorgt zelf voor een locatie en de cadeautjes. Wij verzorgen de rest.
  2. Drive-through of Walk-through bezoek. Heeft u een grote hal, overdekte locatie of bedrijfspand waar Sint kan zitten en de Pieten de boel kunnen opleuken? Dan denken we graag mee hoe alle medewerkers met hun kinderen rijdend of lopend door de Sint-straat een leuk sinterklaasfeest kunnen beleven.
  3. Actief bezoek, onze Pieten hebben dit jaar een “oud Spaanse spellenmarkt” voorbereid die naast een persoonlijk bezoek bij Sint kinderpret garandeert. Natuurlijk gaat ieder kind uiteindelijk naar huis met een verrassing.
  4. Traditioneel bezoek van Sint en Pieten. In een door u gekozen ruimte komen Sint en Pieten bij de kinderen op visite. Er is tijd voor gesprekjes over wat geschreven staat in het grote boek. Natuurlijk is er ruimte voor het geven van tekeningen en verlanglijstjes. Uiteindelijk krijgen alle kinderen hun cadeaus.

Ook voor bedrijven waarbij het personeel met hun kinderen niet bij elkaar komen, hebben we leuke alternatieven. Kijk daarvoor naar onze bedrijfsfilmpjes

We horen het graag als u met ons een sinterklaasfeest wilt organiseren. 

Neem gerust contact op voor vragen, suggesties of andere creatieve  alternatieven, zodat we wensen op elkaar af kunnen stemmen.


Theatershow bezoek

Een interactieve theatershow maakt het bezoek voor de kinderen en hun ouders een stuk belevenisvoller. Vandaar dat we bezoeken aan grote groepen meestal met een show invullen. De kinderen zijn dan interactief betrokken bij een show van ongeveer 45 min tot een uur waarin de spanning stijgt en de Sint een bezoek brengt. Nadat de kinderen die dat willen even bij de Sint zijn geweest is er gelegenheid tot het uitdelen van de cadeautjes, waarna we ze gezamenlijk uit zullen pakken.
Ieder jaar wordt er door een enthousiaste groep mensen een nieuwe show bedacht waarvoor dan de decorstukken weer worden gemaakt. Ook gaan de pieten ieder jaar weer op dansles om tijdens de shows maar goed voor de dag te komen.


 


Actief bezoek

Het actieve bezoek is een bedrijfsfeestjes voor kleinere bedrijven, in tegenstelling tot het traditionele bezoek  willen we in dit bezoek juist inzetten op het samen toeleven naar de komst van Sint. Ieder jaar bedenken we een nieuw miniprogramma waarin de kinderen actief betrokken worden, denk aan het instuderen van een dansje, het maken van een stukje muziek, het oefenen van Pietenactiviteiten of het doen van Sinterklaasspellen. Tijdens de activiteit zorgen we ervoor dat alle kinderen voldoende aandacht krijgen van de Sint.

Traditioneel bezoek

Deze vorm is uitermate geschikt voor kleinere bedrijven. Omdat de groep kinderen dan niet te groot is, kunnen alle kinderen één voor één of per gezin, even bij de Sint komen. Sint zal dan vanuit het boek een praatje maken met de kinderen. Uiteindelijk als iedereen bij Sinterklaas is geweest, zullen de kinderen hun cadeautje uit pakken. Om te voorkomen dat het bezoek te langdradig wordt, adviseren we een maximum van rond de 25 kinderen.