Privacyverklaring


Privacyverklaring Snoeppieto

Het bedrijf Snoeppieto (ofwel Snoeppieto), gevestigd aan De Borchgravestraat 23 5503 SE Veldhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
De Borchgravestraat 23
5503 SE Veldhoven
Tel: +31 (0)642304519
IBAN:       NL74 INGB 0689 8995 48
T.n.v.:      E.P.E. Hafkemeijer
KvK:         60223510
Btw:        NL002314294B43
Functionaris gegevensbescherming van Snoeppieto is te bereiken via:  avg@snoeppieto.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Snoeppieto verwerkt persoonsgegevens van klanten die door de klant direct aan ons worden verstrekt. Snoeppieto verwerkt ook persoonsgegevens van vrijwilligers die vrijwilligers zelf aan het bedrijf Snoeppieto of aan S.I.N.T Snoeppieto hebben verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Overzicht persoonsgegevens die wij verwerken
gegevenvan klantenvan vrijwilligers
Voor- en achternaamJaJa
AdresJaJa
TelefoonnummerJaJa
E-mailadresJaJa
BankrekeningnummerJaJa
Kindgegevens
door opvoeders (klanten) verstrekte wetenswaardigheden
JaNee
GeboortedatumNeeJa
GeslachtNeeJa
KledingmaatNeeJa
FotoNeeJa
Gebruikersnaam, wachtwoordNeeJa
BeschikbaarheidNeeJa

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?
Snoeppieto verwerkt persoonsgegevens van vrijwilligers jonger dan 16 jaar. We doen dat alleen nadat toestemming door ouder of voogd is verstrekt. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@snoeppieto.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

Snoeppieto verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals foto’s van vrijwilligers alleen nadat de vrijwilliger hier expliciet toestemming voor heeft gegeven in de Vrijwilligersovereenkomst.

Onze publicaties van foto’s en video-opnamen tijdens onze evenementen zien wij als een uiting van de artistieke- en journalistieke vrijheid en vindt plaats onder artikel 6 sub f van de AVG. Bij beelden van evenementen is het een onevenredige inspanning, dus ondoenlijk, om uit te zoeken wie deze personen zijn en om hun toestemming te vragen voor het maken en publiceren van deze foto’s en video opnamen. Indien u bezwaar heeft als een foto of video waarop u staat op onze website is geplaatst, kunt u het ons laten weten door een e-mail te sturen naar avg@snoeppieto.nl. Vervolgens zullen wij tot een passende oplossing komen, bijvoorbeeld door aanpassing of verwijdering van betreffende beelden.

Waarom verwerken we persoonsgegevens?
Snoeppieto verwerkt uw persoonsgegevens om:

  • goederen en/of diensten bij u te leveren
  • te voldoen aan de overeenkomst met u
  • de betaling te kunnen afhandelen
  • u te kunnen bellen of e-mailen nodig voor onze dienstverlening. Zoals het vastleggen van afspraken, informatie uitwisselen en herinneringen sturen.

En voor vrijwilligers bovendien:

  • om inzet te kunnen plannen
  • kleding aan te bieden

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Snoeppieto bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Klant- en vrijwilligersgegevens bewaren we voor onbepaalde tijd voor communicatieve doeleinden. Kindgegevens, die opvoeders op papier hebben verstrekt worden niet gedeeld en na het bezoek direct vernietigd.

Nemen we geautomatiseerde besluiten?
Snoeppieto neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen we persoonsgegevens met derden?
Snoeppieto deelt geen persoonlijke gegevens met derden. Snoeppieto verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken
Snoeppieto gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Snoeppieto en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@snoeppieto.nl   We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar zeker binnen vier weken.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Snoeppieto neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via avg@snoeppieto.nl