Regels van het huisbezoek


Huisbezoek
Een huisbezoek is gericht op kleinschalig familiebezoek en op kleine kinderen. Gezien de veelal korte tijdsduur van het bezoek zijn we genoodzaakt vooraf te weten aan hoeveel kinderen aandacht geschonken mag worden. Indien de tijd en het aantal kinderen niet met elkaar matchen zullen we u hierop attenderen. We willen namelijk kwaliteit bieden en houden er niet van om snel de zaken af te raffelen!

Duur van het bezoek
Voor de starttijd en duur van het bezoek is een afspraak met u gemaakt. De starttijd van het bezoek kan maximaal 5 minuten afwijken van de afgesproken tijd. Mocht er door omstandigheden een grotere afwijking zijn dan zullen wij telefonisch contact met u op nemen. Het is daarom belangrijk dat wij een telefoonnummer van u hebben dat op de dag van het bezoek te bereiken is. Indien een bezoek door omstandigheden later van start gaat, houden wij ons uiteraard aan de afgesproken tijdsduur en zal het bezoek ook evenredig later eindigen dan oorspronkelijk afgesproken.

Informatie over kinderen en de overige aanwezigen
Graag willen we van te voren weten wie er allemaal aanwezig zijn, vandaar dat we u vragen ons vooraf per post een invulformulier per aanwezige/kind aangevuld met verlanglijstjes en tekeningen toe te zenden. Deze formulieren geven ons basiskennis over de aanwezigen, maar gelet op de beschikbare tijd en het verloop van het bezoek zal naar eigen inzicht worden ingehaakt op de uitspraken van het kind. Niet alle ingevulde informatie zal dus per definitie in het bezoek naar voren komen.
Omdat onze focus ligt op het plezier en werken met de kinderen kiezen we voor zo min mogelijk kantoorwerkzaamheden tijdens het Sinterklaasseizoen. Omdat we per jaar een zeer groot aantal kinderen bezoeken kiezen we bewust voor het per post opsturen van de kindergegevens. Kiest u om welke reden ook voor digitale versturing van de gegevens dan zijn wij genoodzaakt €5,- administratiekosten in rekening te brengen.

Cadeaus
Graag nemen we de door u aangeschafte cadeautjes voor de kinderen mee naar binnen. Op het invulformulier kunt u precies aangeven waar wij de cadeautjes kunnen vinden. Soms blijven deze nog even uit het zicht omdat de Pieten ze pas gedurende hun act tevoorschijn willen “toveren”. Vlak voordat we vertrekken zullen we aan elk kind 1 cadeau hebben uitgedeeld. De rest kan na ons vertrek in familiekring worden uitgedeeld en uitgepakt. Zo voorkomen we dat de kinderen, tijdens ons bezoek, alleen nog maar aandacht hebben voor de cadeaus en bovendien houden we de spanning er nog even in.

Strooien
Kinderen vinden het meestal fantastisch als de Pieten pepernoten strooien. Het hoort erbij en het is natuurlijk leuk als ouders hierop gepast reageren. Mocht u tegen (veelvuldig) strooien bezwaren hebben, dan kunt u dit op het invulformulier kenbaar maken. Tenzij er zwaarwegende redenen zijn, vragen we u echter nadrukkelijk om deze traditie niet te ‘verstrooien’.

Betaling
Nadat de afspraak voor een bezoek is overeengekomen, stuurt Snoeppieto u een betaalverzoek. Om verzekerd te zijn van het bezoek vragen we u het overeengekomen bedrag voorafgaand aan het bezoek over te maken. In overleg met Snoeppieto is een alternatieve betaalwijze bespreekbaar.

“Rustige” omgeving
Sint is al wat ouder en door zijn hoge leeftijd, kan hij zich beter concentreren als er geen TV aanstaat, de mobiele telefoons uit zijn en de muziek tijdens het bezoek even uit gaat. Zodoende zal uw kroost alle aandacht hebben voor ons bezoek. Ook bij een pietenbezoek waarderen we deze “rustige” omgeving zodat we zelf een act kunnen uitvoeren en voor de passende sfeer kunnen zorgen. Wij waarderen het wel als u er voor zorgt dat er bij Sinterklaas voldoende ruimte is voor de kinderen om naar voren te komen.

Goede stoel en verlichting
Sint zit graag op een hoge stoel met in de directe nabijheid goede verlichting. Kinderen vinden het vaak leuk om de stoel van Sint te versieren maar … let hierbij op dat er geen papiersoorten en andere materialen worden gebruikt die kunnen afgeven. Met name crêpepapier is uit den boze!

Sint als woordvoerder
Het bezoek verloopt het prettigst als Sint of Piet de leiding hebben. U hoeft ons niet te souffleren. Dit komt de act meestal niet ten goede. Bovendien zijn we goed geïnformeerd en hebben we uw ingezonden formulier goed bestudeerd. Ook beschikken we over ruime kennis en ervaring over de omgang met kinderen. Is uw kind wat angstig of schuw, dring dan niet teveel aan om bij ons te komen. Laat dit aan de spontaniteit van het kind over. Vaak zijn het de Pieten die hier op gepaste wijze op inspelen en verzinnen zij wel iets om het ijs te breken.

Positieve instelling en belonen
Wij houden van positieve zaken, dus… leggen wij liever niet de nadruk op wat iemand fout heeft gedaan het afgelopen jaar. Het is aangetoond dat belonen van positief gedrag een beter resultaat heeft. Als de sfeer daar ook nog eens leuker door wordt lijkt ons de keuze gemakkelijk. Gebruik Sint en Pieten dus nooit als boeman. Sint heeft in zijn hele leven nog nooit een kind mee naar Spanje genomen. De enige roe die Sint kent is de Kangoeroe.

Consumpties
Normaal gesproken houden de Sint en Pieten natuurlijk best van lekker eten en drinken. Maar omdat ze daar tijdens het bezoek geen tijd voor hebben, eten en drinken ze van te voren goed. Zodoende hebben de Sint en Pieten alle tijd om aandacht te besteden aan de kleintjes. Sint doet zijn beste tabberd aan en het is prettig als u daar rekening mee houdt door drankjes en hapjes uit de buurt van onze kleding te houden. Het wordt door ons gewaardeerd indien (zeker in een warme of benauwde ruimte) op een rustige plaats wat glazen water met rietjes klaarstaan.

Huisdieren
De kleding is erg duur en kwetsbaar. Wij verzoeken u dan ook eventuele huisdieren tijdens het bezoek uit de buurt te houden en tijdelijk elders te huisvesten. Dierenharen zijn erg lastig uit onze kleding te verwijderen en kattennagels en kwijlende honden zijn ook niet bevorderlijk voor onze kledij.

Rookverbod
Sinds 1 januari 2004 heeft iedereen (dus ook Sint en zijn Pieten) recht op een rookvrije werkplek. Dit betekent dat iedereen zijn werk moet kunnen doen zonder meeroken. Wij verzoeken u beleefd en nadrukkelijk om zorg te dragen voor een rookvrije werkomgeving, niet alleen tijdens, maar ook ruim voor het bezoek. Mocht er toch gerookt zijn, dan verzoeken wij u om tijdig te luchten.

Schade en aansprakelijkheid
We hebben het er eigenlijk liever niet over, maar we achten het noodzakelijk u te wijzen op het volgende: U bent verantwoordelijk voor schade welke tijdens ons bezoek mocht ontstaan aan onze kleding of andere materialen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brandgaten, kaarsvet, het blijven haken van kleding achter niet deugdelijke stoelen en tafels, schade toegebracht door huisdieren etc. Zorg dus voor een veilig verblijf en neem vooraf maatregelen ter voorkoming dat er iets mis kan gaan zodat de feestvreugde niet wordt bedorven door een vervelend voorval.

Augustus 2012, oktober 2021