Samenloop voor Hoop


Een nieuw idee werd geboren, overdacht, opgepakt, en uitgewerkt en nu zijn we trots op ons team dat dit jaar deel nam aan de “KWF Samenloop voor Hoop Veldhoven”!

Sint en zijn Pieten wilden eigenlijk dit jaar uit Spanje over komen om mee te lopen in dit fantastische evenement, maar door alle lokale drukte was dat niet mogelijk. Snoeppieto heeft daarom aan zijn vrienden in Nederland gevraagd of zij als vriendengroep deel willen nemen en hem zo hier te vertegenwoordigen. Zo gezegd zo gedaan!

Tijdens het evenement haalde de Snoeppieto-crew € 2.196,63 op die natuurlijk voor 100% geschonken is aan het goede doel!

De winnaar van onze pepernoten raadactie heeft een talent voor noten schatten, met slechts een verschil van 5 pepernoten won JANTJE R. deze wedstrijd, binnenkort nemen we contact op voor het maken van een afspraak, zodat Sinterklaas met zijn Pieten, aan het einde van dit jaar, bij jullie thuis een bezoekje kan af leggen! Het exacte aantal noten was 7106, en met 7111 zat onze winnaar het dichtste bij. VAN HARTE PROFICIAT!

Ook gefeliciteerd voor alle andere prijswinnaars van onze loterij! En wij danken onze sponsoren nogmaals voor het belangeloos beschikbaar stellen van al deze mooie prijzen.

https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/noord-brabant/veldhoven/